Видовете мрежови връзки, налични с камерата, са показани по-долу.