Отделете няколко минути, за да се запознаете с имената и функциите на контролите и дисплеите на камерата. Може да ви е полезно да маркирате този раздел и да го правите, докато четете останалата част от ръководството.