Изпълнете стъпките в тази глава, преди да направите снимки за първи път.