Тази глава обяснява основите на правенето и гледането на снимки.