Натискането на бутона i i : меню с често използвани настройки за текущия режим.