Pasirinkite, ar galima fotografuoti prieš fotoaparatui sufokusuojant fokusavimo režimu AF-C .

Parinktis apibūdinimas
G Paleidimas Nuotraukos gali būti daromos kaskart, kai paspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas ( atleidimo prioritetas ).
F Fokusas Nuotraukos gali būti daromos tik tada, kai fotoaparatas yra sufokusuotas ( fokusavimo prioritetas ).

Neatsižvelgiant į pasirinktą parinktį, židinys neužfiksuojamas, kai fokusavimo režimui pasirenkamas AF-C. Fotoaparatas ir toliau reguliuos židinį, kol bus atleistas užraktas.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: laikmačiai/AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: fotografavimas serijomis / blykstė

f: valdikliai

g: filmas