Pasirinkite, ar įtaisytasis AF pagalbinis apšvietimas užsidega, kad padėtų fokusuoti fotografuojant, kai apšvietimas prastas.

Parinktis apibūdinimas
Įjungta Apšvietimas užsidega kaip reikia, kai fokusavimo režimui pasirinktas AF-S arba pasirinktas AF-A, o fotoaparatas fotografuoja naudodamas AF-S .
Išjungta Apšvietimas neužsidega, kad padėtų fokusuoti. Kai apšvietimas prastas, fotoaparatas gali nesufokusuoti.

AF pagalbinis apšvietimas

AF pagalbinio apšvietimo diapazonas yra maždaug 1–3 m (3 pėdos 4 coliai–9 pėdos 10 colių); kai naudojate apšvietimą, nuimkite objektyvo gaubtą. Neuždenkite AF pagalbinio apšvietimo, kai jis dega.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: laikmačiai/AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: fotografavimas serijomis / blykstė

f: valdikliai

g: filmas