Pagal numatytąjį nustatymą MTR > po > virš ( H ), ekspozicija, blykstė ir baltos spalvos balanso serija atliekama tokia tvarka: pirmiausia padaromas nepakeistas kadras, po to – kadras su mažiausia verte, o po to – su didžiausia vertė. Jei pasirinkta Under > MTR > over ( I ), fotografuojama eilės tvarka nuo mažiausios iki didžiausios vertės. Šis nustatymas neturi įtakos ADL serijoms.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: laikmačiai/AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: fotografavimas serijomis / blykstė

f: valdikliai

g: filmas