Pasirinkite lėčiausią užrakto greitį, kai naudojamas priekinės arba galinės užuolaidos sinchronizavimas arba raudonų akių efekto mažinimas P arba A režimu (neatsižvelgiant į pasirinktą nustatymą, S ir M režimais arba blykste užrakto greitis gali būti lėtas iki 30 s. lėto sinchronizavimo, lėto galinės užuolaidos sinchronizavimo arba raudonų akių efekto mažinimo su lėtu sinchronizavimu nustatymai).

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: laikmačiai/AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: fotografavimas serijomis / blykstė

f: valdikliai

g: filmas