Pasirinkite, ar ekspozicija užsifiksuoja, kai paspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas.

Parinktis apibūdinimas
O Įjungta (pusiau paspauskite) Iki pusės paspaudus užrakto atleidimo mygtuką, ekspozicija užfiksuojama.
P Įjungta (sesijos režimas) Ekspozicija užsifiksuoja tik tada, kai užrakto atleidimo mygtukas nuspaustas iki galo.
Išjungta Paspaudus užrakto atleidimo mygtuką, ekspozicija neužfiksuojama.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: laikmačiai/AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: fotografavimas serijomis / blykstė

f: valdikliai

g: filmas