Pasirinkite filmavimo režimo fokusavimo greitį. Norėdami pasirinkti, kada bus taikoma pasirinkta parinktis, pažymėkite Kada taikyti ir paspauskite 2 . Pasirinkite iš Visada (pasirinkta parinktis taikoma, kai fotoaparatas veikia filmavimo režimu) ir Tik įrašant (pasirinkta parinktis taikoma tik įrašymo metu; kitu metu fokusavimo greitis yra „+5“ arba, kitaip tariant, kaip galima greitai).

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: laikmačiai/AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: fotografavimas serijomis / blykstė

f: valdikliai

g: filmas