Pasirinkite, ar fotoaparatas aptiks ir sufokusuos veidus ar akis (žmonių portretų ar šunų ir kačių), kai AF srities režimui pasirinktas automatinis AF.

Parinktis apibūdinimas
Įjungtas veido ir akių aptikimas Kai fotoaparatas aptinka portretinį objektą, jis automatiškai sufokusuoja vieną ar kitą objekto akis arba objekto veidą, jei akys neaptinkamos.
Veido aptikimas įjungtas Kai fotoaparatas aptinka portretinį objektą, jis automatiškai sufokusuoja objekto veidą.
Gyvūnų aptikimas įjungtas Kai fotoaparatas aptinka šuns ar katės veidą, jis automatiškai sufokusuoja vieną ar kitą objekto akis. Jei akys neaptinkamos, fotoaparatas sufokusuos objekto veidą.
Išjungta Veido ir akių aptikimas išjungtas.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: laikmačiai/AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: fotografavimas serijomis / blykstė

f: valdikliai

g: filmas