Pasirinkite fokusavimo taškų skaičių rankiniu būdu pasirinkti fokusavimo tašką.

Parinktis apibūdinimas
R Visi taškai Galima pasirinkti kiekvieną esamu AF srities režimu pasiekiamą fokusavimo tašką.
I Kiekvienas kitas taškas Galimų fokusavimo taškų skaičius sumažinamas trimis ketvirčiais (fokusavimo taškų, pasiekiamų plačiajuosčio AF (L) režimu, skaičius nesikeičia). Naudokite greitam židinio taško pasirinkimui.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: laikmačiai/AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: fotografavimas serijomis / blykstė

f: valdikliai

g: filmas