Pasirinkite, ar E mygtukas reikalingas ekspozicijos kompensavimui.

  • Įjungta (automatinis nustatymas iš naujo) : režimais P , S ir A ekspozicijos kompensavimą galima nustatyti sukant komandų ratuką, kuris šiuo metu nenaudojamas užrakto greičiui ar diafragmai (paprastas ekspozicijos kompensavimas negalimas kitais režimais). Komandų ratuku pasirinktas nustatymas iš naujo nustatomas, kai fotoaparatas išsijungia arba baigiasi budėjimo režimo laikmačio laikas (ekspozicijos kompensavimo nustatymai, pasirinkti naudojant E mygtuką, nėra nustatomi iš naujo).
  • Įjungta : kaip nurodyta pirmiau, išskyrus tai, kad komandų ratuku pasirinkta ekspozicijos kompensavimo vertė nenustatoma iš naujo, kai fotoaparatas išsijungia arba baigiasi budėjimo laikmačio laikas.
  • Išjungta : Ekspozicijos kompensavimas nustatomas paspaudus E mygtuką ir sukant pagrindinį komandų ratuką.

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: laikmačiai/AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: fotografavimas serijomis / blykstė

f: valdikliai

g: filmas