Pasirinkite, ar šešėliavimas naudojamas ryškioms vietoms (šviesioms kadro sritims) nurodyti, ir pasirinkite ryškumo lygį, reikalingą paryškinimo ekranui suaktyvinti.

  • Ekrano šablonas : norėdami įjungti paryškintą vaizdą, pasirinkite 1 šabloną arba 2 šabloną .

    Pabrėžia

    1 modelis

    2 modelis

  • Paryškinimo rodymo slenkstis : pasirinkite ryškumą, reikalingą filmo paryškinimo ekranui suaktyvinti. Kuo mažesnė vertė, tuo didesnis ryškumo diapazonas bus rodomas kaip paryškinimai. Jei pasirinkta 255 , paryškintame ekrane bus rodomos tik potencialiai per daug eksponuotos sritys.

Paryškinkite ekraną

Jei įjungtas ir paryškintas, ir didžiausios ryškios vietos, rankinio fokusavimo režimu bus rodomi tik didžiausi paryškinimai. Norėdami peržiūrėti paryškintą ekraną, pasirinkite Išjungta pasirinktiniame nustatyme d9 ( Peiging highlights ) > Peaking level .

A Priskirti nustatymai: Tikslus fotoaparato nustatymų derinimas

a: Automatinis fokusavimas

b: matavimas/ekspozicija

c: laikmačiai/AE užraktas

d: fotografavimas / ekranas

e: fotografavimas serijomis / blykstė

f: valdikliai

g: filmas