Kies of de ontspanknop kan worden gebruikt om scherp te stellen ( Sluiter/AF-ON ) of dat de scherpstelling alleen kan worden aangepast met de bedieningselementen waaraan AF-ON is toegewezen (alleen AF-ON ).

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opname/weergave

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film