Wanneer een foto wordt gemaakt, geeft de camera het bestand een naam door er een toe te voegen aan het laatst gebruikte bestandsnummer. Deze optie bepaalt of de bestandsnummering doorgaat vanaf het laatst gebruikte nummer wanneer een nieuwe map wordt gemaakt, de geheugenkaart wordt geformatteerd of een nieuwe geheugenkaart in de camera wordt geplaatst.

Optie Beschrijving
Op De bestandsnummering gaat verder vanaf het laatst gebruikte nummer. Dit vereenvoudigt bestandsbeheer door het voorkomen van dubbele bestandsnamen te minimaliseren.
Uit De bestandsnummering begint opnieuw vanaf 0001 of vanaf het hoogste bestandsnummer in de huidige map (als u de opeenvolgende bestandsnummering uit- en weer inschakelt, wordt de bestandsnummering hervat vanaf het laatst gebruikte nummer).
Resetten Wat betreft Aan , behalve dat de volgende foto die wordt gemaakt nadat Reset is geselecteerd, een bestandsnummer krijgt door er een toe te voegen aan het hoogste bestandsnummer in de huidige map. Als de map leeg is, wordt de bestandsnummering teruggezet naar 0001.

Bestandsnummervolgorde

Als een foto wordt gemaakt terwijl de huidige map 5000 foto's bevat of een foto met het nummer 9999, wordt er een nieuwe map gemaakt en begint de bestandsnummering vanaf 0001. De nieuwe map krijgt een nummer dat één hoger is dan het huidige mapnummer of, als een map waarbij dat nummer al bestaat, het laagst beschikbare mapnummer. Als de huidige map het nummer 999 heeft, kan de camera geen nieuwe map maken en wordt de ontspanknop uitgeschakeld (Bovendien kan filmopname worden uitgeschakeld als de camera berekent dat het aantal bestanden dat nodig is om een film van de maximale lengte zou resulteren in een map met meer dan 5000 bestanden of een bestand met een nummer boven 9999). Om het fotograferen te hervatten, kiest u Reset voor persoonlijke instelling d6 ( Bestandsnummerreeks ) en formatteert u vervolgens de huidige geheugenkaart of plaatst u een nieuwe geheugenkaart.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opname/weergave

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film