Gebruik deze optie om de door de camera geselecteerde belichtingswaarde te verfijnen. De belichting kan voor elke meetmethode afzonderlijk worden afgesteld van +1 tot −1 LW in stappen van 1/6 LW.

Blootstelling fijn afstemmen

Het pictogram voor belichtingscompensatie ( E ) wordt niet weergegeven wanneer de fijnafstelling van de belichting actief is. De enige manier om te bepalen hoeveel belichting is gewijzigd, is door de hoeveelheid te bekijken in het fijnafstellingsmenu.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opname/weergave

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film