Kies de opties die worden weergegeven in het i menu voor de filmmodus. De volgende opties kunnen aan elke positie in het menu worden toegewezen door de gewenste positie te markeren, op J drukken en de gewenste optie te kiezen.

Optie
G Framegrootte en snelheid/beeldkwaliteit
E Belichtingscompensatie
9 Instellingen voor ISO-gevoeligheid
m witbalans
h Beeldinstelling instellen
y Actieve D-Lighting
w Meting
s Focus modus
t AF-veldstand
u optische VR
4 Elektronische VR
H Microfoongevoeligheid
5 verzwakker
6 Frequentierespons
7 Windruisonderdrukking
v Vrijgavemodus (frame opslaan)
W Hoogtepunten van de piek
9 Markeer weergave
3 Helderheid monitor/zoeker
Z Bluetooth-verbinding
U Wifi verbinding
L Draadloze verbinding op afstand

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opname/weergave

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film