Kies de rollen die zijn toegewezen aan de A ( L ) en J knoppen tijdens het afspelen. Markeer de gewenste bediening en druk op J .

AE-L/AF-L-knop

De volgende rollen kunnen worden toegewezen aan de A ( L ) knop:

Optie Beschrijving
h Hetzelfde als j bij het fotograferen De bediening voert de functie uit die is geselecteerd voor Persoonlijke instelling f2 ( Aangepaste bediening (opnamen maken) ) > j AE-L/AF-L-knop .
g Beschermen Druk tijdens het afspelen op de bedieningsknop om de huidige foto te beveiligen.
c Beoordeling Druk op de bedieningsknop en gebruik vervolgens de multi-selector om de huidige foto tijdens het afspelen te beoordelen.

OK-knop

Kies uit de onderstaande opties. Ongeacht de geselecteerde optie, door op J drukken wanneer een film schermvullend wordt weergegeven, wordt de filmweergave gestart.

Optie Beschrijving
n Miniatuur aan/uit Wissel tussen schermvullende weergave en miniatuurweergave.
o Histogrammen bekijken Bij zowel schermvullende weergave als miniatuurweergave wordt een histogram weergegeven terwijl de J knop wordt ingedrukt.
p Zoom aan/uit Schakel tussen schermvullende weergave of miniatuurweergave en zoomweergave (om de zoomfactor te kiezen, markeer Zoom aan/uit en druk op 2 ). De zoomweergave is gecentreerd op het actieve scherpstelpunt.
u Kies folder Er wordt een dialoogvenster voor het selecteren van mappen weergegeven; markeer een map en druk op J om de foto's in de geselecteerde map te bekijken.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opname/weergave

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film