Kies hoe snel de scherpstelling reageert wanneer uw onderwerp het scherpstelpunt verlaat of wanneer er iets tussen het onderwerp en de camera passeert in de filmmodus. Kies uit waarden tussen 7 (Laag) en 1 (Hoog) . Hoe hoger de waarde, hoe langzamer de reactie en hoe kleiner de kans dat u de focus op uw oorspronkelijke onderwerp verliest wanneer er iets tussen het onderwerp en de camera passeert. Hoe lager de waarde, hoe sneller de camera reageert op het onderwerp dat het scherpstelgebied verlaat door de scherpstelling te verschuiven naar een nieuw onderwerp in hetzelfde gebied.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opname/weergave

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film