Om de functies te kiezen die zijn toegewezen aan de volgende bedieningselementen in de fotomodus, afzonderlijk of in combinatie met de instelschijven, markeert u de gewenste optie en drukt u op J .

w Fn1-knop
y Fn2-knop
j AE-L/AF-L-knop
k OK-knop
z Filmopnameknop
S Lens Fn-knop
3 Lens Fn2-knop
l Lensbedieningsring

De rollen die aan deze bedieningselementen kunnen worden toegewezen zijn als volgt:

Optie w y j k z S 3 l
K Middelste scherpstelpunt selecteren
A AF-AAN
F Alleen AF-vergrendeling
E AE-vergrendeling (Houd ingedrukt)
D AE-vergrendeling (reset bij loslaten)
C Alleen AE-vergrendeling
B AE/AF-vergrendeling
r FV-vergrendeling
h Flits uit
q Voorbeeld
1 Bracketing-uitbarsting
4 + NEF (RAW)
n Onderwerp volgen
b Rasterweergave inlijsten
p Zoom aan/uit
O MIJN MENU
3 Toegang tot het bovenste item in MIJN MENU
K Afspelen
J Kies afbeeldingsgebied
8 Beeldkwaliteit/grootte
m witbalans
h Beeldinstelling instellen
y Actieve D-Lighting
w Meting
I / Y Flitsmodus/compensatie
v Vrijgavemodus:
z Scherpstelmodus/AF-veldmodus
t Automatische bracketing
$ meervoudige belichting
2 HDR (hoog dynamisch bereik)
z Belichtingsvertragingsmodus:
W Hoogtepunten van de piek
X Focus (M/A)  1, 2
q Opening  2
E Belichtingscompensatie  2
9 ISO-gevoeligheid  2
Geen  2

Alleen beschikbaar met compatibele lenzen.

Ongeacht de geselecteerde optie, in de handmatige scherpstelmodus kan de bedieningsring alleen worden gebruikt om de scherpstelling aan te passen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Optie Beschrijving
K Middelste scherpstelpunt selecteren Door op de bedieningsknop te drukken, wordt het middelste scherpstelpunt geselecteerd.
A AF-AAN Als u op de knop drukt, wordt autofocus gestart.
F Alleen AF-vergrendeling De scherpstelling wordt vergrendeld terwijl de knop wordt ingedrukt.
E AE-vergrendeling (Houd ingedrukt) De belichting wordt vergrendeld wanneer de knop wordt ingedrukt en blijft vergrendeld totdat de knop een tweede keer wordt ingedrukt of de stand-by-timer afloopt.
D AE-vergrendeling (reset bij loslaten) De belichting wordt vergrendeld wanneer de knop wordt ingedrukt en blijft vergrendeld totdat de knop een tweede keer wordt ingedrukt, de sluiter wordt ontspannen of de stand-by-timer afloopt.
C Alleen AE-vergrendeling Belichting wordt vergrendeld terwijl de knop wordt ingedrukt.
B AE/AF-vergrendeling Scherpstelling en belichting worden vergrendeld terwijl de knop wordt ingedrukt.
r FV-vergrendeling Druk op de bedieningsknop om de flitswaarde voor de ingebouwde flitser of optionele flitsers te vergrendelen. Druk nogmaals om de FV-vergrendeling te annuleren.
h Flits uit Als de flitser momenteel is ingeschakeld, wordt deze uitgeschakeld terwijl de knop wordt ingedrukt.
q Voorbeeld Houd de knop ingedrukt om een voorbeeld van kleur, belichting en scherptediepte te bekijken.
1 Bracketing-uitbarsting Als de knop wordt ingedrukt terwijl belichting of ADL-bracketing actief is in de enkelbeeldontspanstand, worden alle opnamen in het huidige bracketingprogramma gemaakt telkens wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt. Als witbalansbracketing actief is of een continue ontspanstand is geselecteerd, herhaalt de camera de reeksopnamen terwijl de ontspanknop wordt ingedrukt.
4 + NEF (RAW) Als momenteel een JPEG-optie is geselecteerd voor beeldkwaliteit, wordt "RAW" weergegeven en wordt er een NEF (RAW)-kopie gemaakt met de volgende foto die wordt gemaakt nadat de knop is ingedrukt (de oorspronkelijke instelling voor beeldkwaliteit wordt hersteld wanneer u uw vinger van de ontspanknop). NEF (RAW)-kopieën worden opgenomen met de instelling die momenteel is geselecteerd voor NEF (RAW)-opname in het foto-opnamemenu. Om af te sluiten zonder een NEF (RAW)-kopie op te nemen, drukt u nogmaals op de bedieningsknop.
n Onderwerp volgen

Door op de knop te drukken tijdens automatisch veld-AF, wordt het onderwerp gevolgd; het scherpstelpunt verandert in een richtkruis en de monitor en zoeker in weergaven voor het volgen van het onderwerp.

  • Druk nogmaals op de knop om AF met onderwerp volgen te beëindigen.
b Rasterweergave inlijsten Door op de knop te drukken tijdens automatisch veld-AF, wordt het onderwerp gevolgd; het scherpstelpunt verandert in een richtkruis en de monitor en zoeker in weergaven voor het volgen van het onderwerp.
p Zoom aan/uit Druk op de bedieningsknop om het scherm in te zoomen op het gebied rond het huidige scherpstelpunt. Druk nogmaals op de knop om uit te zoomen.
O MIJN MENU Als u op de bedieningsknop drukt, wordt “MIJN MENU” weergegeven.
3 Toegang tot het bovenste item in MIJN MENU Druk op de bedieningsknop om naar het bovenste item in "MIJN MENU" te gaan. Selecteer deze optie voor snelle toegang tot een veelgebruikt menu-item.
K Afspelen Druk op de bedieningsknop om het afspelen te starten.
J Kies afbeeldingsgebied Druk op de bedieningsknop en draai aan een instelschijf om het beeldgebied te kiezen.
8 Beeldkwaliteit/grootte Druk op de bedieningsknop en draai aan de hoofdinstelschijf om een optie voor beeldkwaliteit te kiezen en aan de secundaire instelschijf om het beeldformaat te selecteren.
m witbalans Druk op de bedieningsknop en draai aan de hoofdinstelschijf om een witbalansoptie te kiezen (in sommige gevallen kan een suboptie worden geselecteerd met behulp van de secundaire instelschijf).
h Beeldinstelling instellen Druk op de bedieningsknop en draai aan een instelschijf om een Picture Control te kiezen.
y Actieve D-Lighting Druk op de bedieningsknop en draai aan een instelschijf om Actieve D-Lighting aan te passen.
w Meting Druk op de bedieningsknop en draai aan een instelschijf om een meetoptie te kiezen.
I / Y Flitsmodus/compensatie Druk op de bedieningsknop en draai aan de hoofdinstelschijf om een flitsstand te kiezen en aan de secundaire instelschijf om de flitsoutput aan te passen.
v Vrijgavemodus: Druk op de bedieningsknop en draai aan de hoofdinstelschijf om een ontspanstand te kiezen. In de modus Continu L of Zelfontspanner kunt u aan de secundaire instelschijf draaien om de beeldsnelheid of ontspanvertraging te kiezen.
z Scherpstelmodus/AF-veldmodus Druk op de bedieningsknop en draai aan de hoofd- en secundaire instelschijf om de scherpstellings- en AF-veldstanden te kiezen.
t Automatische bracketing Druk op de bedieningsknop en draai aan de hoofdinstelschijf om het aantal opnamen te kiezen en aan de secundaire instelschijf om de bracketingtoename of de hoeveelheid actieve D-Lighting te selecteren.
$ meervoudige belichting Druk op de bedieningsknop en draai aan de hoofdinstelschijf om de modus te kiezen en aan de secundaire instelschijf om het aantal opnamen te kiezen.
2 HDR (hoog dynamisch bereik) Druk op de bedieningsknop en draai aan de hoofdinstelschijf om de stand te kiezen en aan de secundaire instelschijf om het belichtingsverschil te kiezen.
z Belichtingsvertragingsmodus: Druk op de bedieningsknop en draai aan een instelschijf om de ontspanvertraging te kiezen.
W Hoogtepunten van de piek Druk op de bedieningsknop en draai aan de hoofdinstelschijf om een peaking-niveau te kiezen en aan de secundaire instelschijf om de peaking-kleur te selecteren.
X Focus (M/A) Autofocus kan worden opgeheven door aan de bedieningsring te draaien terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt (autofocus met handmatige uitschakeling). Om opnieuw scherp te stellen met behulp van autofocus, tilt u uw vinger van de ontspanknop en drukt u deze opnieuw half in.
q Opening Gebruik de knop om het diafragma aan te passen.
E Belichtingscompensatie Gebruik de knop om de belichtingscompensatie aan te passen.
9 ISO-gevoeligheid Draai aan de lensbedieningsring om de ISO-gevoeligheid aan te passen.
Geen De besturing heeft geen effect.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opname/weergave

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film