Als u Ja selecteert, kunnen aanpassingen die normaal worden gemaakt door een knop ingedrukt te houden en aan een instelschijf te draaien, worden gemaakt door aan de instelschijf te draaien nadat de knop is losgelaten. Dit stopt wanneer de knop opnieuw wordt ingedrukt, de ontspanknop half wordt ingedrukt of de stand-by-timer afloopt.

  • Ontgrendelknop om draaiknop te gebruiken is van toepassing op de E en S knoppen.
  • De ontspanknop om de draaiknop te gebruiken is ook van toepassing op bedieningselementen waaraan de volgende functies zijn toegewezen met behulp van Persoonlijke instellingen f2 ( Aangepaste bedieningselementen (opnamen maken) ) of g2 ( Aangepaste bedieningselementen ): Kies beeldveld , Beeldkwaliteit/-formaat , Witbalans , Picture Control instellen , Actieve D-Lighting , Lichtmeting , Flitsstand/-compensatie , Ontspanstand , Scherpstelstand/AF-veldstand , Automatische bracketing , Meervoudige belichting , HDR (hoog dynamisch bereik) , Belichtingsvertragingsstand , Peaking-highlights en Microfoongevoeligheid .

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opname/weergave

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film