Kies hoe de camera het flitsniveau aanpast wanneer automatische instelling van de ISO-gevoeligheid is ingeschakeld.

Optie Beschrijving
e Onderwerp en achtergrond De camera houdt bij het aanpassen van de ISO-gevoeligheid rekening met zowel het hoofdonderwerp als de achtergrondverlichting.
f Alleen onderwerp De ISO-gevoeligheid wordt alleen aangepast om ervoor te zorgen dat het hoofdonderwerp correct wordt belicht.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opname/weergave

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film