Kies uit de volgende opties voor scherpstelpuntweergave:

  • Handmatige scherpstelmodus : Kies Aan om het actieve scherpstelpunt weer te geven in de handmatige scherpstelmodus, Uit om het scherpstelpunt alleen weer te geven tijdens scherpstelpuntselectie.
  • Assistentie dynamisch veld-AF : Als Aan is geselecteerd, worden zowel het geselecteerde scherpstelpunt als de omringende scherpstelpunten weergegeven in de modus dynamisch veld-AF. Kies Uit om alleen het geselecteerde scherpstelpunt weer te geven.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opname/weergave

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film