Bij de standaardinstelling van MTR > onder > boven ( H ), worden belichtings-, flits- en witbalansbracketing uitgevoerd in de volgende volgorde: de ongewijzigde opname wordt eerst gemaakt, gevolgd door de opname met de laagste waarde, gevolgd door de opname met de hoogste waarde. Als Onder > MTR > boven ( I ) is geselecteerd, wordt er op volgorde van de laagste naar de hoogste waarde gefotografeerd. Deze instelling heeft geen effect op ADL-bracketing.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opname/weergave

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film