Kies de lengte van de ontspanvertraging, het aantal gemaakte opnamen en het interval tussen opnamen in de zelfontspannermodus.

  • Vertraging zelfontspanner : Kies de lengte van de ontspanvertraging.
  • Aantal opnamen : Druk op 1 en 3 om het aantal gemaakte opnamen te kiezen telkens wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt.
  • Interval tussen opnamen : Kies het interval tussen opnamen wanneer het aantal opnamen groter is dan 1.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opname/weergave

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film