Kies Aan voor nauwkeurigere scherpstelling bij weinig licht (alleen van toepassing wanneer AF-S is geselecteerd voor scherpstelstand of wanneer AF-A is geselecteerd en de camera opnamen maakt met AF-S ).

  • Deze optie is alleen van kracht in de fotomodus.
  • In de standen b , h en q is AF bij weinig licht vast ingesteld op Aan .
  • De camera heeft mogelijk meer tijd nodig om scherp te stellen wanneer Aan is geselecteerd.
  • Terwijl AF bij weinig licht actief is, verschijnt "Low-light" op het scherm en kan de verversingssnelheid van het scherm afnemen.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opname/weergave

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film