Om de functies te kiezen die zijn toegewezen aan de volgende bedieningselementen in de filmmodus, afzonderlijk of in combinatie met de instelschijven, markeert u de gewenste optie en drukt u op J .

w Fn1-knop
y Fn2-knop
j AE-L/AF-L-knop
k OK-knop
l Lensbedieningsring

De rollen die aan deze bedieningselementen kunnen worden toegewezen zijn als volgt:

Optie w y j k l
t Vermogen diafragma (open)
q Vermogen diafragma (dicht)
i Belichtingscompensatie +
h Belichtingscompensatie –
n Onderwerp volgen
b Rasterweergave inlijsten
K Middelste scherpstelpunt selecteren
A AF-AAN
F Alleen AF-vergrendeling
E AE-vergrendeling (Houd ingedrukt)
C Alleen AE-vergrendeling
B AE/AF-vergrendeling
p Zoom aan/uit
1 Films opnemen
m witbalans
h Beeldinstelling instellen
y Actieve D-Lighting
w Meting
c Vrijgavemodus (frame opslaan)
z Scherpstelmodus/AF-veldmodus
H Microfoongevoeligheid
W Hoogtepunten van de piek
X Focus (M/A)  1, 2
q Vermogen diafragma  2
E Belichtingscompensatie  2
9 ISO-gevoeligheid  2
Geen  2

Alleen beschikbaar met compatibele lenzen.

Ongeacht de geselecteerde optie, in de handmatige scherpstelmodus kan de bedieningsring alleen worden gebruikt om de scherpstelling aan te passen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Optie Beschrijving
t Vermogen diafragma (open) Het diafragma wordt groter terwijl de knop wordt ingedrukt. Gebruik in combinatie met Persoonlijke instelling g2 ( Aangepaste bedieningselementen ) > Fn2-knop > Elektrisch diafragma (sluiten) voor knopgestuurde diafragma-aanpassing.
q Vermogen diafragma (dicht) Het diafragma wordt kleiner terwijl de knop wordt ingedrukt. Gebruik in combinatie met Persoonlijke instelling g2 ( Aangepaste bedieningselementen ) > Fn1-knop > Elektrisch diafragma (open) voor knopgestuurde diafragma-aanpassing.
i Belichtingscompensatie + Belichtingscompensatie neemt toe terwijl de knop wordt ingedrukt. Gebruik in combinatie met persoonlijke instelling g2 ( Aangepaste instellingen ) > Fn2-knop > Belichtingscompensatie − voor knopgestuurde belichtingscompensatie.
h Belichtingscompensatie – Belichtingscompensatie neemt af terwijl de knop wordt ingedrukt. Gebruik in combinatie met Persoonlijke instelling g2 ( Aangepaste instellingen ) > Fn1-knop > Belichtingscompensatie + voor knopgestuurde belichtingscompensatie.
n Onderwerp volgen

Door op de knop te drukken tijdens automatisch veld-AF, wordt het onderwerp gevolgd; het scherpstelpunt verandert in een richtkruis en de monitor en zoeker in weergaven voor het volgen van het onderwerp.

  • Druk nogmaals op de knop om AF met onderwerp volgen te beëindigen.
b Rasterweergave inlijsten Druk op de bedieningsknop om de rasterweergave in of uit te schakelen.
K Middelste scherpstelpunt selecteren Door op de bedieningsknop te drukken, wordt het middelste scherpstelpunt geselecteerd.
A AF-AAN Als u op de knop drukt, wordt autofocus gestart.
F Alleen AF-vergrendeling De scherpstelling wordt vergrendeld terwijl de knop wordt ingedrukt.
E AE-vergrendeling (Houd ingedrukt) De belichting wordt vergrendeld wanneer de knop wordt ingedrukt en blijft vergrendeld totdat de knop een tweede keer wordt ingedrukt of de stand-by-timer afloopt.
C Alleen AE-vergrendeling Belichting wordt vergrendeld terwijl de knop wordt ingedrukt.
B AE/AF-vergrendeling Scherpstelling en belichting worden vergrendeld terwijl de knop wordt ingedrukt.
p Zoom aan/uit Druk op de bedieningsknop om het scherm in te zoomen op het gebied rond het huidige scherpstelpunt. Druk nogmaals op de knop om uit te zoomen.
1 Films opnemen Druk op de knop om de filmopname te starten. De opname stopt wanneer de knop opnieuw wordt ingedrukt.
m witbalans Druk op de bedieningsknop en draai aan de hoofdinstelschijf om een witbalansoptie te kiezen (in sommige gevallen kan een suboptie worden geselecteerd met behulp van de secundaire instelschijf).
h Beeldinstelling instellen Druk op de bedieningsknop en draai aan een instelschijf om een Picture Control te kiezen.
y Actieve D-Lighting Druk op de bedieningsknop en draai aan een instelschijf om Actieve D-Lighting aan te passen.
w Meting Druk op de bedieningsknop en draai aan een instelschijf om een meetoptie te kiezen.
c Vrijgavemodus (frame opslaan) Druk op de bedieningsknop en draai aan een instelschijf om de ontspanstand te kiezen voor foto's die zijn gemaakt tijdens filmopname.
z Scherpstelmodus/AF-veldmodus Druk op de bedieningsknop en draai aan de hoofd- en secundaire instelschijf om de scherpstellings- en AF-veldstanden te kiezen.
H Microfoongevoeligheid Druk op de bedieningsknop en draai aan een instelschijf om de microfoongevoeligheid aan te passen.
W Hoogtepunten van de piek Druk op de bedieningsknop en draai aan de hoofdinstelschijf om een peaking-niveau te kiezen en aan de secundaire instelschijf om de peaking-kleur te selecteren.
X Focus (M/A) Gebruik de knop om handmatig scherp te stellen, onafhankelijk van de optie die is geselecteerd voor de scherpstelmodus. Om opnieuw scherp te stellen met autofocus, drukt u de ontspanknop half in of drukt u op een knop waaraan AF-ON is toegewezen.
q Vermogen diafragma Gebruik de knop om het diafragma aan te passen.
E Belichtingscompensatie Gebruik de knop om de belichtingscompensatie aan te passen.
9 ISO-gevoeligheid Gebruik de knop om de ISO-gevoeligheid aan te passen.
Geen De besturing heeft geen effect.

Vermogen Diafragma

Gemotoriseerd diafragma is alleen beschikbaar in de standen A en M (een 6 pictogram geeft aan dat elektrisch diafragma niet kan worden gebruikt). Het scherm kan flikkeren terwijl het diafragma wordt aangepast.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opname/weergave

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film