Indien ( W ) is geselecteerd, wordt de belichtingsaanduiding weergegeven met negatieve waarden aan de linkerkant en positieve waarden aan de rechterkant. Selecteer ( V ) om links positieve waarden en rechts negatieve waarden weer te geven.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opname/weergave

e: Bracketing/flits

f: Bediening

g: Film