Symboler og konvensjoner

For å gjøre det lettere å finne informasjonen du trenger, brukes følgende symboler og konvensjoner:

D Dette ikonet markerer notater, informasjon som bør leses før du bruker dette produktet.
A Dette ikonet markerer tips, tilleggsinformasjon du kan finne nyttig når du bruker dette produktet.
0 Dette ikonet markerer referanser til andre avsnitt i denne håndboken.

Menyelementer, alternativer og meldinger som vises på kameraskjermene, vises i fet skrift . Gjennom hele denne håndboken blir visningen i kameramonitoren og søkeren under opptak referert til som "opptaksskjermen"; i de fleste tilfeller viser illustrasjonene skjermen.

Dette kameraet bruker SD-, SDHC- og SDXC-minnekort, referert til i denne håndboken som "minnekort".

Gjennom denne håndboken blir smarttelefoner og nettbrett referert til som "smartenheter".

Kamerainnstillinger

Forklaringene i denne håndboken forutsetter at standardinnstillinger brukes.

A For din sikkerhet

Før du bruker kameraet for første gang, les sikkerhetsinstruksjonene i "For din sikkerhet" ( 0 For din sikkerhet ).