Kameraet kan brukes med objektiver med Z-fatning. Før du setter på eller fjerner linser, kontroller at kameraets strømbryter er i AV -posisjon. Vær forsiktig så du unngår at støv kommer inn i kameraet når objektivet eller dekselet er fjernet, og sørg for å fjerne linsedekselet før du tar bilder. Objektivet som vanligvis brukes i denne håndboken for illustrative formål er en NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR.

Fjern kamerahusets deksel

Fjern det bakre linsedekselet

Monteringsmerke (kamera)

Monteringsmerke (linse)

Juster monteringsmerkene

G

Ikke berør bildesensoren eller linsekontaktene.

Roter linsen som vist til den klikker på plass

F-monteringslinser

Pass på å feste FTZ-monteringsadapteren (tilgjengelig separat) før du bruker F-monteringsobjektiver. Forsøk på å feste objektiver med F-fatning direkte til kameraet kan skade objektivet eller bildesensoren.

Ta av linser

Pass på at kameraet er av når du fjerner eller bytter objektiver. For å fjerne objektivet, trykk og hold inne objektivutløserknappen ( q ) mens du dreier objektivet med klokken ( w ). Etter at du har fjernet objektivet, setter du på objektivdekslene og kameradekselet.