Trykk på A ( L )-knappen for å låse fokus og eksponering.

Autoeksponeringslås (AE).

Ved å trykke på A ( L )-knappen låses eksponeringen ved gjeldende innstilling. AE-lås kan brukes til å rekomponere bilder etter måling av et motiv som ikke vil være i det valgte fokusområdet i den endelige komposisjonen, og er spesielt effektiv med punkt- eller sentervektet måling.

Fokuslås

Trykk på A ( L )-knappen for å låse fokus på det gjeldende motivet når AF-C er valgt for fokusmodus. Når du bruker fokuslås, velg en annen AF-områdemodus enn automatisk AF-område.

Låser fokus og eksponering

Følg trinnene nedenfor for å bruke fokus og eksponeringslås.

 1. Still fokus og eksponering.

  Plasser motivet i det valgte fokuspunktet og trykk utløseren halvveis ned for å stille inn fokus og eksponering.

 2. Lås fokus og eksponering.

  Med utløseren trykket halvveis ned, trykk på A ( L )-knappen for å låse både fokus og eksponering (et AE-L- ikon vil vises).

  Utløserknapp

  A ( L )-knapp

 3. Komponer bildet på nytt og skyt.

  Fokus forblir låst mellom bildene hvis du holder utløseren halvveis nede ( AF-S ) eller holder A ( L )-knappen nede, slik at flere bilder etter hverandre kan tas med samme fokusinnstilling.

Ikke endre avstanden mellom kameraet og motivet mens fokuslåsen er aktiv. Hvis motivet beveger seg, fokuser igjen på den nye avstanden.

AF-S

Når AF-S er valgt for fokusmodus, eller hvis kameraet tar bilder med AF-S når AF-A er valgt for fokusmodus, låses fokus mens utløseren trykkes halvveis ned (fokus låses også mens A ( L )-knapp trykkes).

Bruk av utløserknappen for eksponeringslås

Hvis På (halvt trykk) er valgt for egendefinert innstilling c1 ( Utløserknapp AE-L ), låses eksponeringen mens utløseren trykkes halvveis ned.