For å zoome inn under avspilling på full skjerm, trykk på X eller trykk på J .

Navigasjonsvindu

Veiledning på skjermen

Mens zoom er aktiv, kan du:

  • Zoom inn eller ut/vis andre områder av bildet : Trykk på X eller bruk strekkbevegelser for å zoome inn til maksimalt ca. 21× for store bilder, 16× for mellomstore bilder og 10× for små bilder laget med DX (24× 16) valgt for bildeområde. Trykk på W eller bruk klypebevegelser for å zoome ut. Mens bildet er zoomet inn, bruk multivelgeren eller skyv en finger over skjermen for å se områder som for øyeblikket ikke er synlige på skjermen. Hold multivelgeren inne for å bla raskt til andre områder av rammen. Et navigasjonsvindu vises i noen sekunder etter at zoomforholdet er endret; området som for øyeblikket er synlig i displayet er indikert med en gul kant. Linjen under navigasjonsvinduet viser zoomforholdet, og blir grønt ved 1 : 1.
  • Velg ansikter : Ansikter oppdaget under zoom indikeres med hvite kanter i navigasjonsvinduet. Roter underkommandohjulet eller trykk på veiledningen på skjermen for å se andre ansikter.
  • Se andre bilder : Roter hovedkommandohjulet eller trykk på e eller f -ikonene nederst på skjermen for å se den samme plasseringen i andre bilder med gjeldende zoomforhold. Avspillingszoom avbrytes når en film vises.
  • Gå tilbake til opptaksmodus : Trykk utløseren halvveis ned eller trykk på K -knappen for å gå tilbake til opptaksmodus.
  • Vis menyene : Trykk på G for å vise menyene.