Lær hvordan du oppbevarer, rengjør og tar vare på kameraet ditt.

Oppbevaring

Når kameraet ikke skal brukes på en lengre periode, fjern batteriet og oppbevar det på et kjølig, tørt sted med poldekselet på plass. For å forhindre mugg eller mugg, oppbevar kameraet på et tørt, godt ventilert område. Ikke oppbevar kameraet med nafta- eller kamfermøllkuler eller på steder som:

 • er dårlig ventilert eller utsatt for fuktighet på over 60 %,
 • er ved siden av utstyr som produserer sterke elektromagnetiske felt, som fjernsyn eller radioer, eller
 • utsettes for temperaturer over 50 °C (122 °F) eller under –10 °C (14 °F)

Rengjøring

Ikke bruk alkohol, tynner eller andre flyktige kjemikalier.

 • Kamerahus : Bruk en blåser for å fjerne støv og lo, og tørk deretter forsiktig med en myk, tørr klut. Etter å ha brukt kameraet på stranden eller ved sjøen, tørk av sand eller salt med en klut lett fuktet i destillert vann og tørk grundig. Viktig : Støv eller andre fremmedlegemer inne i kameraet kan forårsake skade som ikke dekkes av garantien.
 • Linser, søker : Glassoverflater blir lett skadet. Fjern støv og lo med en blåser. Hvis du bruker en aerosolblåser, hold beholderen vertikal for å forhindre utslipp av væske. For å fjerne fingeravtrykk og andre flekker, bruk en liten mengde linserens på en myk klut og rengjør forsiktig.
 • Monitor : Fjern støv og lo med en blåser. Når du fjerner fingeravtrykk og andre flekker, tørk overflaten lett med en myk klut eller pusseskinn. Ikke bruk trykk, da dette kan føre til skade eller funksjonsfeil.

Rengjøring av bildesensoren

Smuss eller støv som kommer inn i kameraet når linser byttes eller dekselet tas av, kan feste seg til bildesensoren og påvirke bildene dine. Bildesensoren kan rengjøres som beskrevet nedenfor. Vær imidlertid oppmerksom på at sensoren er ekstremt ømfintlig og lett skades; vi anbefaler at manuell rengjøring kun utføres av en Nikon-autorisert servicerepresentant.

 1. Fjern linsen.

  Slå av kameraet og fjern objektivet eller hodedekselet.

 2. Undersøk bildesensoren.

  Hold kameraet slik at lys faller på bildesensoren, undersøk sensoren for støv eller lo. Hvis ingen fremmedlegemer er tilstede, fortsett til trinn 4.

 3. Rengjør sensoren.

  Fjern eventuelt støv og lo fra sensoren med en blåser. Ikke bruk en blåsebørste, siden busten kan skade sensoren. Smuss som ikke kan fjernes med en blåser, kan kun fjernes av Nikon-autorisert servicepersonell. Du bør ikke under noen omstendigheter berøre eller tørke av sensoren.

 4. Bytt ut objektivet eller dekselet.

Fremmedlegemer på bildesensoren

Fremmedlegemer som kommer inn i kameraet når linser eller kroppsdeksler fjernes eller byttes (eller i sjeldne tilfeller smøremiddel eller fine partikler fra selve kameraet) kan feste seg til bildesensoren, der det kan vises på fotografier tatt under visse forhold. For å beskytte kameraet når ingen linse er på plass, må du sette på plass dekselet som følger med kameraet, og være forsiktig med å først fjerne alt støv og andre fremmedlegemer som kan feste seg til kamerafestet, objektivfestet og dekselet. Unngå å feste dekselet eller bytte ut linser i støvete omgivelser.

Skulle fremmedlegemer finne veien til bildesensoren, rengjør sensoren manuelt ( 0 Rengjøring av bildesensoren ) eller få sensoren rengjort av autorisert Nikon-servicepersonell. Fotografier som er påvirket av tilstedeværelsen av fremmedlegemer på sensoren, kan retusjeres ved å bruke de rene bildealternativene som er tilgjengelige i enkelte bildebehandlingsapplikasjoner.

Vedlikehold av kamera og tilbehør

Kameraet er en presisjonsenhet og krever regelmessig service. Nikon anbefaler at kameraet inspiseres av den opprinnelige forhandleren eller en Nikon-autorisert servicerepresentant én gang hvert til annet år, og at det blir utført ettersyn én gang hvert tredje til femte år (merk at avgifter påløper for disse tjenestene). Hyppig inspeksjon og service anbefales spesielt hvis kameraet brukes profesjonelt. Alt tilbehør som regelmessig brukes med kameraet, for eksempel linser eller valgfrie blitsenheter, bør inkluderes når kameraet inspiseres eller vedlikeholdes.