Du kan kanskje løse eventuelle problemer med kameraet ved å følge trinnene nedenfor. Sjekk denne listen før du kontakter forhandleren eller en Nikon-autorisert servicerepresentant.

Steg 1

Sjekk de vanlige problemene oppført i følgende avsnitt:

Steg 2

Slå av kameraet og ta ut batteriet. Etter å ha ventet i omtrent ett minutt, sett inn batteriet igjen og slå på kameraet.

Hvis du nettopp er ferdig med å fotografere, vent minst ett minutt før du tar ut batteriet, siden kameraet fortsatt kan skrive data til minnekortet.

Steg 3

Søk på Nikons nettsteder.

For støtteinformasjon og svar på vanlige spørsmål, besøk nettstedet for ditt land eller din region ( 0 Livslang læring ). For å laste ned den nyeste fastvaren for kameraet, gå til:
https://downloadcenter.nikonimglib.com

Steg 4

Rådfør deg med en Nikon-autorisert servicerepresentant.

Gjenoppretter standardinnstillinger

Avhengig av gjeldende innstillinger kan enkelte menyelementer og andre funksjoner være utilgjengelige. For å få tilgang til menyelementer som er nedtonet eller funksjoner som ellers ikke er tilgjengelige, prøv å gjenopprette standardinnstillinger ved å bruke Tilbakestill alle innstillinger -elementet i oppsettmenyen ( 0 Tilbakestill alle innstillinger ). Vær imidlertid oppmerksom på at profiler for trådløst nettverk, informasjon om opphavsrett og andre brukergenererte oppføringer også tilbakestilles. Etter tilbakestilling kan ikke innstillingene gjenopprettes.