Kameraet tilbyr følgende menyer. For en mer fullstendig beskrivelse av individuelle menyelementer, se kapittelet "Menyguide" i referansehåndboken .

AVSPILLINGSMENY

FOTO SHOOTING MENY

MENY FOR FILMOPPTAK

TILPASSET INNSTILLINGSMENY

OPPSETT-MENY

RETSJ.MENY

MIN MENY