Batteriet kan lades ved hjelp av den medfølgende batteriladeren.

Batteriet og laderen

Batteriladeren

Sett inn batteriet og plugg inn laderen. Et batteri lades helt opp i løpet av ca. 2 timer og 40 minutter (når du bruker EN-EL25a ) eller 2 timer og 30 minutter (når du bruker EN-EL25 ) (når du lader et utladet batteri) .

I enkelte land eller regioner kan laderen leveres med adapter tilkoblet.

CHARGE -lampen vil blinke mens batteriet lades.

Batterilading (blinker)

Lading fullført (stabil)