Batteriet kan lades ved hjelp av den medfølgende batteriladeren.

Batteriet og laderen

Les og følg advarslene og advarslene i "For din sikkerhet" ( 0 For din sikkerhet ) og "Vedlikehold av kameraet og batteriet: Forsiktighetsregler" ( 0 Vedlikehold av kameraet og batteriet: Forsiktig ).

Batteriladeren

Sett inn batteriet og koble til laderen. Et utladet batteri vil lades helt opp i løpet av ca. 2 timer og 30 minutter.

I enkelte land eller regioner kan laderen leveres med adapter tilkoblet.

CHARGE -lampen vil blinke mens batteriet lades.

Batterilading (blinker)

Lading fullført (stabil)