Trykk på i -knappen for å vise i -menyen.

Marker elementer ved hjelp av multivelgeren og trykk på J for å vise alternativer, merk deretter et alternativ og trykk på J for å velge det og gå tilbake til i -menyen (for å gå ut til forrige skjerm uten å endre innstillinger, trykk på i -knappen).

Kommandohjulene

Du kan også justere innstillinger for uthevede elementer ved å rotere hovedkommandohjulet for å velge et alternativ og deretter trykke J (underalternativer, hvis tilgjengelige, kan velges ved å rotere underkommandohjulet; i noen tilfeller kan de samme alternativene være valgt ved å bruke en av skivene). Det gjeldende alternativet vil også velges hvis du markerer et annet element med multivelgeren eller trykker utløseren halvveis ned.