Følg trinnene nedenfor for å montere en valgfri blitsenhet på kameraet og ta bilder med blitsen.

 1. Monter enheten på tilbehørsskoen.

  Se håndboken som følger med enheten for detaljer.

 2. Slå på kameraet og blitsen.

  Blitsen vil begynne å lade; blitsklar-indikatoren ( c ) vil vises når ladingen er fullført.

 3. Juster blitsinnstillingene.

  Velg blitskontrollmodus ( 0 blitskontrollmodus ) og blitsmodus ( 0 blitsmoduser tilgjengelig med valgfrie blitsenheter).

 4. Juster lukkerhastighet og blenderåpning.

 5. Ta bilder.

Tredjeparts Flash-enheter

Kameraet kan ikke brukes med blitsenheter som vil påføre spenninger over 250 V på kameraets X-kontakter eller kortslutte kontakter på tilbehørsskoen. Bruk av slike blitsenheter kan ikke bare forstyrre normal drift av kameraet, men også skade blitssynkroniseringskretsene til kameraet og/eller blitsen.

Bruk kun Nikon-blits-tilbehør

Bruk kun Nikon-blitser. Negative spenninger eller spenninger over 250 V påført tilbehørsskoen kan ikke bare forhindre normal drift, men også skade synkroniseringskretsene til kameraet eller blitsen.

i-TTL blitskontroll

Når en valgfri blitsenhet som støtter Nikon Creative Lighting System er montert på kameraet og satt til TTL, vil den fungere i i-TTL-modus, og bruke monitorforblitser for blitsfotografering med i-TTL balansert utfyllingsblits og lignende. i-TTL-blitskontroll er ikke tilgjengelig med blitsenheter som ikke støtter Nikon Creative Lighting System.

Studio Strobe-belysning

Synkronisering med bakre gardin kan ikke brukes med store studio-strobelysenheter, da de ikke vil synkroniseres riktig.