Kameraet kan brukes med en eller flere eksterne blitsenheter (Advanced Wireless Lighting, eller AWL). For informasjon om bruk av en blitsenhet montert på kameraets tilbehørssko, se "Blitsfotografering på kamera" ( 0 Blitsfotografering på kamera ).

Gjennom hele dette kapittelet er operasjoner som involverer et tilbehør koblet til kameraet indikert med C , operasjoner som involverer eksterne blitsenheter med f . For mer informasjon om f , se håndboken som følger med blitsenheten.