Trykk på O knappen for å slette gjeldende bilde eller bruk Slett -alternativet i avspillingsmenyen for å slette flere valgte bilder, alle bilder tatt på en valgt dato eller alle bilder i gjeldende avspillingsmappe (beskyttede bilder kan ikke slettes). Vær forsiktig når du sletter bilder, siden bilder ikke kan gjenopprettes når de først er slettet.

Under avspilling

Trykk på O knappen for å slette det gjeldende bildet.

 1. Trykk på O knappen.

  En bekreftelsesdialog vil vises.

 2. Trykk på O knappen igjen.

  For å slette bildet, trykk på O knappen igjen. For å avslutte uten å slette bildet, trykk på K .

Avspillingsmenyen

Elementet Slett i avspillingsmenyen inneholder følgende alternativer. Merk at avhengig av antall bilder kan det ta litt tid før sletting.

Alternativ Beskrivelse
Q Valgt Slett valgte bilder.
i Velg dato Slett alle bilder tatt på valgte datoer ( 0 Velg dato: Sletting av bilder tatt på valgte datoer ).
R Alle Slett alle bilder i mappen som er valgt for avspilling ( 0 Avspillingsmappe ).

Valgt: Sletter valgte bilder

For å slette flere valgte bilder, velg Valgt og følg trinnene nedenfor.

 1. Velg bilder.

  Bruk multivelgeren til å markere et bilde og trykk på W -knappen for å velge eller oppheve valget. Valgte bilder er merket med et O ikon (for å se det uthevede bildet i full skjerm, trykk og hold inne X -knappen). Gjenta som ønsket for å velge flere bilder.

 2. Slett de valgte bildene.

  Trykk J En bekreftelsesdialog vil vises; uthev Ja og trykk på J .

Velg dato: Sletter bilder tatt på valgte datoer

For å slette alle ubeskyttede bilder tatt på valgte datoer, velg Slett > Velg dato i avspillingsmenyen og følg trinnene nedenfor.

 1. Velg datoer.

  Merk en dato og trykk på 2 for å velge alle bildene tatt på den uthevede datoen. Valgte datoer er merket med et M -ikon. Gjenta som ønsket for å velge flere datoer; for å velge bort en dato, merk den og trykk på 2 .

 2. Slett bildene tatt på de valgte datoene.

  Trykk J En bekreftelsesdialog vil vises; uthev Ja og trykk på J .