Bruk X og W -knappene for å veksle mellom fullskjerm- og miniatyravspilling.

Avspilling på full skjerm

X 

 W

Miniatyravspilling

X 

 W

X 

 W

Avspilling på full skjerm

Trykk på K -knappen for å se det siste bildet i full skjerm på skjermen. Flere bilder kan vises ved å trykke på 4 eller 2 ; for å vise tilleggsinformasjon om gjeldende fotografi, trykk 1 eller 3 eller trykk på DISP -knappen ( 0 Fotoinformasjon ).

Miniatyravspilling

For å vise flere bilder, trykk på W -knappen når et bilde vises i full skjerm. Antallet bilder som vises øker fra 4 til 9 til 72 hver gang du trykker på W -knappen og reduseres hver gang du trykker på X -knappen. Bruk multivelgeren til å markere bilder.

Trykk på kontroller

Berøringskontroller kan brukes når bilder vises på skjermen ( 0 Avspilling ).

Roter Høy

For å vise "høye" (portrett-orienterte) fotografier i høy orientering, velg for Rotate tall i avspillingsmenyen.

Bildeanmeldelse

Når er valgt for Bildevisning i avspillingsmenyen, vises bilder automatisk etter opptak (fordi kameraet allerede er i riktig retning, roteres ikke bildene automatisk under bildevisning). Hvis På (bare skjerm) er valgt, vil ikke bilder vises i søkeren. I kontinuerlig utløsermodus begynner visningen når fotograferingen avsluttes, med det første bildet i gjeldende serie vist.