De nye funksjonene som er tilgjengelige med kamera "C" firmware versjon 2.10 er beskrevet nedenfor.

Lagre fokusposisjonen

Alternativet Lagre fokusposisjon er lagt til i oppsettmenyen. Hvis er valgt, vil fokusposisjonen som gjelder når kameraet slås av, gjenopprettes neste gang kameraet slås på.

  • Fokusposisjonen kan endres med justeringer av zoom eller svingninger i omgivelsestemperaturen.
  • Dette alternativet gjelder bare når kameraet brukes med Z-monterte autofokusobjektiver.
  • Hvis du velger , kan oppstartstiden for kameraet øke.