Bildeinformasjon legges over bilder som vises i fullskjermsavspilling. Trykk på 1 eller 3 eller trykk på DISP -knappen for å bla gjennom bildeinformasjonen som vist nedenfor.

Filinformasjon

Ingen (kun bilde) 1

Oversiktsdata 1

Stedsdata 2

Fotograferingsdata 1

RGB-histogram 1

Høydepunkter 1

Eksponeringsdata 1

Vises bare hvis det tilsvarende alternativet er valgt for Avspillingsvisningsalternativer i avspillingsmenyen.

Vises bare hvis den er innebygd i bildet ( 0 posisjonsdatavisning ).

Filinformasjon

1 Beskytt status
2 Retusjeringsindikator
3 Last opp merking
4 Fokuspunkt *
5 Rammenummer/totalt antall rammer
6 Bildekvalitet
7 Bildestørrelse
8 Bildeområde
9 Tidspunkt for opptak
10 Dato for opptak
11 Vurdering
12 Mappenavn
1. 3 Filnavn

Vises bare hvis Fokuspunkt er valgt for visningsalternativer for avspilling .

Eksponeringsdata

1 Fotograferingsmodus
2 Lukkerhastighet
3 Blenderåpning
4 Eksponeringskompensasjon
5 ISO-følsomhet *

Vises i rødt hvis bildet ble tatt i modus P , S , A eller M med automatisk ISO-følsomhetskontroll på.

Høydepunkter

1 Høydepunkter (områder som kan være overeksponert)
2 Mappenummer-rammenummer

RGB-histogram

1 Mappenummer-rammenummer
2

hvit balanse

Fargetemperatur

Forhåndsinnstilt manual

Finjustering av hvitbalanse

3 Histogram (RGB-kanal)
4 Histogram (rød kanal)
5 Histogram (grønn kanal)
6 Histogram (blå kanal)

Avspillingszoom

For å zoome inn på fotografiet når histogrammet vises, trykk på X . Bruk X og W -knappene for å zoome inn og ut og bla gjennom bildet med multivelgeren. Histogrammet vil bli oppdatert for å vise kun dataene for den delen av bildet som er synlig på skjermen.

Histogrammer

Histogrammer viser tonefordeling, med piksellysstyrke (tone) plottet på den horisontale aksen og antall piksler på den vertikale aksen. Kamerahistogrammer er kun ment som en veiledning og kan avvike fra de som vises i bildebehandlingsapplikasjoner. Noen eksempler på histogrammer er vist nedenfor:

Hvis bildet inneholder objekter med et bredt lysstyrkespekter, vil fordelingen av toner være relativt jevn.

Hvis bildet er mørkt, vil tonefordelingen flyttes til venstre.

Hvis bildet er lyst, vil tonefordelingen flyttes til høyre.

Økende eksponeringskompensasjon forskyver fordelingen av toner til høyre, mens redusert eksponeringskompensasjon forskyver fordelingen til venstre. Histogrammer kan gi en grov ide om total eksponering når sterkt omgivelseslys gjør det vanskelig å se bilder på skjermen.

Skytedata

Avhengig av innstillingene på tidspunktet da bildet ble tatt, kan det være opptil fem sider med opptaksdata: generell informasjon, blitsinformasjon, bildekontroll, avansert informasjon og opphavsrettsinformasjon.

Opptaksdata, Side 1 (Generelt)

1

Måling

Lukker type

Lukkerhastighet

Blenderåpning

2

Fotograferingsmodus

ISO-følsomhet 1

3

Eksponeringskompensasjon

Optimal eksponeringsjustering 2

4 Brennvidde
5 Linsedata
6

Fokusmodus

AF-områdemodus

7 Optisk VR
8 Hvitbalanse 3
9 Finjustering av hvitbalanse
10 Farge rom
11 Kameranavn
12 Bildeområde
1. 3 Mappenummer – rammenummer

Vises i rødt hvis bildet ble tatt i modus P , S , A eller M med automatisk ISO-følsomhetskontroll på.

Vises hvis egendefinert innstilling b4 ( Finjuster optimal eksponering ) er satt til en annen verdi enn null for en hvilken som helst målemetode.

Inkluderer også fargetemperatur på bilder tatt med automatisk hvitbalanse.

Fotograferingsdata, side 2 (blitsinfo)

14 Flash type
15 Fjernkontroll for blits
16 Blitsmodus
17

Blitskontrollmodus

Blitskompensasjon

Fotograferingsdata, side 3 (bildekontroll)

18 Bildekontroll 4

Elementene som vises varierer med bildekontrollen som ble valgt da bildet ble tatt.

Fotograferingsdata, side 4 (avansert)

19

Høy ISO-støyreduksjon

Støyreduksjon med lang eksponeringstid

20 Aktiv D-Lighting
21

HDR eksponeringsdifferensial

HDR-utjevning

22 Vignettkontroll
23 Retusjer historikk
24 Bildekommentar

Fotograferingsdata, side 5 (informasjon om opphavsrett) 5

25 Navn på fotograf
26 Opphavsrettsinnehaver

Opphavsrettsinformasjon vises bare hvis det er tatt opp med bildet ved å bruke alternativet Opphavsrettsinformasjon i oppsettmenyen.

Stedsdata

Breddegrad, lengdegrad og andre posisjonsdata leveres av og varierer med smartenheten ( 0 posisjonsdatavisning ). Når det gjelder filmer, gir dataene plasseringen ved starten av opptaket.

Oversiktsdata

1 Rammenummer/totalt antall rammer
2 Last opp merking
3 Beskytt status
4 Retusjeringsindikator
5 Kameranavn
6 Indikator for bildekommentarer
7 Stedsdataindikator
8 Histogram
9 Bildekvalitet
10 Bildestørrelse
11 Bildeområde
12 Filnavn
1. 3 Tidspunkt for opptak
14 Dato for opptak
15 Mappenavn
16 Vurdering
17 Måling
18 Fotograferingsmodus
19 Lukkerhastighet
20 Blenderåpning
21 ISO-følsomhet 1
22 Brennvidde
23 Aktiv D-Lighting
24 Bildekontroll
25 Farge rom
26 Blitsmodus
27

hvit balanse

Fargetemperatur

Forhåndsinnstilt manual

Finjustering av hvitbalanse

28

Blitskompensasjon

Kommandomodus 2

29 Eksponeringskompensasjon

Vises i rødt hvis bildet ble tatt i modus P , S , A eller M med automatisk ISO-følsomhetskontroll på.

Vises bare hvis bildet ble tatt med valgfri blitsenhet ( 0 Nikon Creative Lighting System ).