For å vise egendefinerte innstillinger, velg kategorien A i kameramenyene.

Egendefinerte innstillinger brukes til å tilpasse kamerainnstillinger for å passe individuelle preferanser.

Hovedmeny

Egendefinerte innstillingsgrupper

Følgende egendefinerte innstillinger er tilgjengelige:

Egendefinert innstilling 1
Tilbakestill egendefinerte innstillinger
en Autofokus
a1 AF-C prioritetsvalg
a2 Automatisk AF-ansikts-/øyeregistrering
a3 Fokuspunkter brukt
a4 AF-aktivering
a5 Fokuspunkt omsluttende
a6 Fokuspunktalternativer
a7 AF med lite lys
a8 Innebygd AF-hjelpelys
a9 Manuell fokusring i AF-modus 2
b Måling/eksponering
b1 EV-trinn for eksponeringskontroll
b2 Enkel eksponeringskompensasjon
b3 Sentrumsvektet område
b4 Finjuster optimal eksponering
c Timer/AE-lås
c1 Utløserknapp AE-L
c2 Selvutløser
c3 Forsinkelse for avslåing
d Fotografering/visning
d1 CL-modus opptakshastighet
d2 Maks. kontinuerlig utgivelse
d3 Eksponeringsforsinkelsesmodus
d4 Lukker type
d5 Begrens valgbart bildeområde
d6 Filnummersekvens
d7 Bruk innstillinger på live view
d8 Visning av rammenett
d9 Høydepunkter
d10 Se alt i kontinuerlig modus
e Bracketing/blits
e1 Flash-synkroniseringshastighet
e2 Blits lukkerhastighet
e3 Eksponeringskomp. for blits
e4 Auto c ISO-følsomhetskontroll
e5 Bracketing rekkefølge
f Kontroller
f1 Tilpass i menyen
f2 Egendefinerte kontroller (opptak)
f3 Egendefinerte kontroller (avspilling)
f4 Tilpass kommandohjul
f5 Slippknapp for å bruke skiven
f6 Reversindikatorer
g Film
g1 Tilpass i menyen
g2 Egendefinerte kontroller
g3 AF-hastighet
g4 AF-sporingsfølsomhet
g5 Fremhev skjerm

Elementer endret fra standardverdier er indikert med stjerner (" U ").

Kun tilgjengelig med kompatible linser.

Se også

For menystandarder, se "Standarder for meny for egendefinerte innstillinger" ( 0 Standardinnstillinger for meny for egendefinerte innstillinger ).