Se denne delen for navn og plassering av kamerakontroller og skjermer.

Kamerahus

1 Øye for kamerastropp
2 Stereomikrofon
3 Høyttaler
4 Filmopptak-knapp
5 Strømbryteren
6 Utløserknapp
7 E -knappen
8 S knappen
9 Hovedkommandohjul
10 Bilde/filmvelger
11 Modusvelger
12 Tilbehørssko (for valgfri blitsenhet)
1. 3 Fokalplanmerke ( E )

1

AF-hjelpelys

Lampe for reduksjon av røde øyne

Selvutløserlampe

2 Innebygd blits
3 Flash popup-kontroll
4 Deksel for mikrofonkontakt
5 Deksel for USB- og HDMI-kontakter
6 Linsemonteringsmerke
7 Bildesensor
8 Kontakt for ekstern mikrofon
9 USB-kontakt
10 Ladelampe
11 HDMI-kontakt
12 Body cap

Ikke berør bildesensoren

Du bør ikke under noen omstendigheter utøve trykk på bildesensoren, stikke i den med rengjøringsverktøy eller utsette den for kraftige luftstrømmer fra en blåser. Disse handlingene kan ripe opp eller på annen måte skade sensoren. For informasjon om rengjøring av bildesensoren, se "Rengjøre bildesensoren" ( 0 Rengjøre bildesensoren ).

Bildesensor

1 Skjermmodusknapp
2 Søker okular
3 Søker
4 Øyesensor
5 Dioptrijusteringskontroll
6 A ( L )-knapp
7 J knappen
8 Multivelger
9 Lampe for tilgang til minnekort
10 G knappen
11 O knapp
12 K knappen
1. 3 i knappen
14 DISP- knapp
15 W knapp
16 X knappen
17 Observere

Skjermen

Vinkelen på skjermen kan justeres som vist.

Berøring av disse delene kan skade produktet.

1 Underkommandoskive
2 Fn1- knapp
3 Fn2- knapp
4 Deksellås til batterikammer
5 Batterikammerdeksel
6 Objektivfeste
7 Utløserknapp for objektivet
8 CPU-kontakter
9 Stativkontakt
10 Batterilås
11 Minnekortspor

Produktets serienummer

Serienummeret for dette produktet finner du ved å åpne skjermen.

Skjermen og søkeren

Ved standardinnstillinger vises følgende indikatorer på skjermen og søkeren i fotomodus; for en fullstendig liste over indikatorer, se "Kameraskjermen" ( 0 Kameraskjermen ).

Observere

Søker

1 Fotograferingsmodus
2 Fokuspunkt
3 Frigjøringsmodus
4 Fokusmodus
5 AF-områdemodus
6 Aktiv D-Lighting
7 Bildekontroll
8 hvit balanse
9 Bildestørrelse
10 Bildekvalitet
11 i ikon
12

Eksponeringsindikator

Visning av eksponeringskompensasjon

1. 3 "k" (vises når minnet gjenstår for over 1000 eksponeringer)
14 Antall gjenværende eksponeringer
15 ISO-følsomhet
16

ISO-følsomhetsindikator

Auto ISO-følsomhetsindikator

17 Blenderåpning
18 Lukkerhastighet
19 Emnesporing
20 Måling
21 Batteriindikator
22 Lukker type
23 "Klokke ikke stilt"-indikator
24 Optisk VR-indikator
25 Berøringsskyting
26 AF-områdebraketter

Følgende elementer vises i filmmodus.

Observere

Søker

1

Opptaksindikator

Opptak deaktivert

2 Rammestørrelse og hastighet/bildekvalitet
3 Gjenstående tid
4 Filnavn
5 Utløsermodus (stillbilde)
6 Lydnivå
7 Mikrofonfølsomhet
8 Frekvensrespons