Ikke slipp : Produktet kan ikke fungere hvis det utsettes for sterke støt eller vibrasjoner.

Hold tørt : Dette produktet er ikke vanntett og kan ikke fungere hvis det senkes i vann eller utsettes for høye fuktighetsnivåer. Rust på den indre mekanismen kan forårsake uopprettelig skade.

Unngå plutselige temperaturendringer : Plutselige endringer i temperaturen, som de som oppstår når du går inn i eller forlater en oppvarmet bygning på en kald dag, kan forårsake kondens inne i enheten. For å forhindre kondens, plasser enheten i en bæreveske eller plastpose før du utsetter den for plutselige temperaturendringer.

Hold deg unna sterke magnetiske felt : Ikke bruk eller oppbevar denne enheten i nærheten av utstyr som genererer sterk elektromagnetisk stråling eller magnetiske felt. Statiske ladninger eller magnetfelt som produseres av utstyr som radiosendere kan forstyrre skjermen, skade data som er lagret på minnekortet, eller påvirke produktets interne kretser.

Ikke la linsen peke mot solen : Ikke la linsen peke mot solen eller en annen sterk lyskilde i en lengre periode. Intens lys kan føre til at bildesensoren forringes eller gi en hvit uskarpheteffekt i fotografier.

Lasere og andre sterke lyskilder : Ikke rett lasere eller andre ekstremt sterke lyskilder mot linsen, da dette kan skade kameraets bildesensor.

Slå av produktet før du tar ut batteriet : Ikke ta ut batteriet mens produktet er på eller mens bilder tas opp eller slettes. Tvangskutt strømmen under disse omstendighetene kan føre til tap av data eller skade på produktminne eller interne kretser.

Rengjøring : Når du rengjør kamerahuset, bruk en blåser for å fjerne støv og lo forsiktig, og tørk deretter forsiktig med en myk, tørr klut. Etter å ha brukt kameraet på stranden eller ved sjøen, tørk av eventuell sand eller salt med en klut lett fuktet i rent vann og tørk deretter kameraet grundig.

Linser, søkere og andre glasselementer blir lett skadet. Støv og lo bør fjernes forsiktig med en blåser. Når du bruker en aerosolblåser, hold boksen vertikalt for å forhindre utslipp av væske. For å fjerne fingeravtrykk og andre flekker fra glassoverflater, påfør en liten mengde linserens på en myk klut og tørk av glasset forsiktig.

Ikke berør bildesensoren : Under ingen omstendigheter må du trykke på bildesensoren, stikke i den med rengjøringsverktøy eller utsette den for kraftige luftstrømmer fra en blåser. Disse handlingene kan ripe opp eller på annen måte skade sensoren. For informasjon om rengjøring av bildesensoren, se "Rengjøre bildesensoren" ( 0 Rengjøre bildesensoren ).

Bildesensor

Linsekontakter : Hold linsekontaktene rene og pass på at du ikke berører dem med fingrene eller med verktøy eller andre gjenstander.

Oppbevaring : For å forhindre mugg eller mugg, oppbevar kameraet på et tørt, godt ventilert område. Hvis produktet ikke skal brukes over en lengre periode, fjern batteriet for å forhindre lekkasje og oppbevar kameraet i en plastpose som inneholder et tørkemiddel. Ikke oppbevar kameravesken i en plastpose, da dette kan føre til at materialet forringes. Merk at tørkemiddel gradvis mister sin evne til å absorbere fuktighet og bør skiftes ut med jevne mellomrom.

For å forhindre mugg eller mugg, ta kameraet ut av lagringen minst en gang i måneden. Slå på kameraet og utløs lukkeren noen ganger før du legger det vekk.

Oppbevar batteriet på et kjølig, tørt sted. Sett på plass poldekselet før du legger batteriet fra deg.

Merknader om skjermen og søkeren : Disse skjermene er konstruert med ekstremt høy presisjon; minst 99,99 % av piksler er effektive, med ikke mer enn 0,01 % som mangler eller er defekte. Selv om disse skjermene kan inneholde piksler som alltid lyser (hvitt, rødt, blått eller grønt) eller alltid av (svart), er dette ikke en funksjonsfeil og har ingen effekt på bilder tatt med enheten.

Bilder på skjermen kan være vanskelig å se i sterkt lys. Ikke bruk trykk på skjermen, da dette kan forårsake skade eller funksjonsfeil. Støv eller lo kan fjernes med en blåser. Flekker kan fjernes ved å tørke lett med en myk klut eller pusseskinn. Skulle monitoren gå i stykker, bør man passe på å unngå skade fra knust glass og for å forhindre at flytende krystall fra monitoren berører huden eller kommer inn i øynene og munnen.

Skulle du føle deg uvel eller oppleve noen av følgende symptomer mens du setter inn bilder i søkeren, avbryt bruken til tilstanden din blir bedre: kvalme, øyesmerter, tretthet i øynene, svimmelhet, hodepine, stivhet i nakke eller skuldre, bilsyke eller tap av hånd -øyekoordinasjon. Det samme gjelder hvis du begynner å føle deg uvel når du ser opptaksskjermen flimre raskt av og på under seriefotografering.

Støy i form av linjer kan i sjeldne tilfeller vises i bilder som inkluderer sterkt lys eller motiver med bakgrunnsbelysning.

Batteriet og laderen : Batterier kan lekke eller eksplodere hvis de håndteres på feil måte. Ta hensyn til følgende forholdsregler ved håndtering av batterier og ladere:

 • Bruk kun batterier som er godkjent for bruk i dette utstyret.
 • Ikke utsett batteriet for flammer eller sterk varme.
 • Hold batteripolene rene.
 • Slå av produktet før du bytter batteri.
 • Batteriet kan bli varmt under bruk. Vær forsiktig når du håndterer batteriet umiddelbart etter bruk.
 • Fjern batteriet fra kameraet eller laderen når det ikke er i bruk, og sett på poldekselet. Disse enhetene trekker små mengder ladning selv når de er av og kan trekke batteriet ned til det punktet at det ikke lenger vil fungere. Hvis batteriet ikke skal brukes på en stund, sett det inn i kameraet og la det flatt før du tar det ut av kameraet for oppbevaring. Batteriet bør oppbevares på et kjølig sted med en omgivelsestemperatur på 15 °C til 25 °C (59 °F til 77 °F; unngå varme eller ekstremt kalde steder). Gjenta denne prosessen minst en gang hver sjette måned.
 • Hvis du slår kameraet på eller av gjentatte ganger når batteriet er helt utladet, vil batteriets levetid forkortes. Batterier som er helt utladet må lades før bruk.
 • Den interne temperaturen i batteriet kan stige mens batteriet er i bruk. Forsøk på å lade batteriet mens den interne temperaturen er forhøyet vil svekke batteriytelsen, og det kan hende at batteriet ikke lades eller lades bare delvis. Vent til batteriet er avkjølt før det lades.
 • Lad batteriet innendørs ved omgivelsestemperaturer på 5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F). Ikke bruk batteriet ved omgivelsestemperaturer under 0 °C (32 °F) eller over 40 °C (104 °F); manglende overholdelse av denne forholdsregelen kan skade batteriet eller svekke dets ytelse. Kapasiteten kan reduseres og ladetiden øke ved batteritemperaturer fra 0 °C (32 °F) til 15 °C (59 °F) og fra 45 °C (113 °F) til 60 °C (140 °F). Batteriet lades ikke hvis temperaturen er under 0 °C (32 °F) eller over 60 °C (140 °F).
 • Hvis ladelampen blinker raskt (omtrent åtte ganger i sekundet) under lading, må du kontrollere at temperaturen er i riktig område og deretter koble fra laderen og ta ut og sette inn batteriet igjen. Hvis problemet vedvarer, avbryt bruken umiddelbart og ta med batteriet og laderen til forhandleren eller en Nikon-autorisert servicerepresentant.
 • Ikke flytt laderen eller berør batteriet under lading. Unnlatelse av å følge denne forholdsregelen kan i svært sjeldne tilfeller føre til at laderen viser at ladingen er fullført når batteriet bare er delvis oppladet. Ta ut og sett inn batteriet igjen for å begynne å lade igjen.
 • Batterikapasiteten kan midlertidig synke hvis batteriet lades ved lave temperaturer eller brukes ved en temperatur under temperaturen det ble ladet ved.
 • Hvis du fortsetter å lade batteriet etter at det er fulladet, kan det svekke batteriets ytelse.
 • Et markant fall i tiden et fulladet batteri beholder sin ladning når det brukes i romtemperatur, indikerer at det må skiftes ut. Kjøp et nytt batteri.
 • Bruk kun laderen med kompatible batterier. Trekk ut støpselet når det ikke er i bruk.
 • Ikke kortslutt laderterminalene. Unnlatelse av å følge denne forholdsregelen kan føre til overoppheting og skade på laderen.
 • Lad batteriet før bruk. Når du tar bilder ved viktige anledninger, gjør klar et ekstra batteri og hold det fulladet. Avhengig av hvor du befinner deg, kan det være vanskelig å kjøpe nye batterier på kort varsel. Merk at på kalde dager har batterikapasiteten en tendens til å reduseres. Sørg for at batteriet er fulladet før du tar bilder ute i kaldt vær. Oppbevar et ekstra batteri på et varmt sted og bytt ut de to etter behov. Når det er oppvarmet, kan et kaldt batteri gjenopprette noe av ladningen.
 • Resirkuler oppladbare batterier i samsvar med lokale forskrifter, og sørg for først å isolere polene med tape.
 • Ikke bruk ladere med skader som etterlater interiøret eksponert eller som produserer uvanlige lyder når de brukes.

AC-laderen for lading : Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor når du bruker AC-laderen for lading.

 • Ikke flytt kameraet under lading. Unnlatelse av å følge denne forholdsregelen kan i svært sjeldne tilfeller føre til at kameraet viser at ladingen er fullført når batteriet bare er delvis oppladet. Koble fra og til igjen adapteren for å begynne å lade igjen.
 • Ikke kortslutt adapterterminalene. Unnlatelse av å følge denne forholdsregelen kan føre til overoppheting og skade på adapteren.
 • Koble fra adapteren når den ikke er i bruk.
 • Ikke bruk adaptere med skader som etterlater interiøret eksponert eller som produserer uvanlige lyder når de brukes.