b (auto)-modus kan også brukes til enkel "pek-og-skyt"-filmopptak.

 1. Slå på kameraet.

  Skjermen vil lyse.

 2. Velg filmmodus.

  Drei bilde-/filmvelgeren til 1 . Merk at den innebygde blitsen og valgfrie blitsenheter ikke kan brukes når kameraet er i filmmodus.

 3. Velg b -modus.

  Drei modusvelgeren til b .

  Modusvelger

 4. Start opptak.

  Trykk på filmopptaksknappen for å starte opptaket. Mens opptak pågår, vil kameraet vise en opptaksindikator og gjenværende tid. Kameraet kan refokuseres når som helst under opptak ved å trykke på motivet i displayet. Lyd tas opp via den innebygde mikrofonen; ikke dekk til mikrofonen under opptak.

  Filmopptak-knapp

  Opptaksindikator

  Gjenstående tid

 5. Avslutt opptaket.

  Trykk på filmopptaksknappen igjen for å avslutte opptaket. Minnekorttilgangslampen vil lyse mens kameraet fullfører lagringen av filmen på minnekortet. Ikke løs ut minnekortet eller ta ut batteriet før lampen har slukket og opptaket er fullført.

  Lampe for tilgang til minnekort

0 -ikonet

Et 0 -ikon indikerer at filmer ikke kan tas opp.

I filmmodus kan bilder tas uten å avbryte opptaket ved å trykke utløseren helt ned. Utløsermodusen (enkeltbilde eller kontinuerlig) kan velges før opptak begynner ved å bruke alternativet Utløsermodus (lagre bilde) i filmopptaksmenyen (merk at uansett hvilket alternativ som er valgt, kan kun ett bilde tas med hvert trykk mens du filmer opptak pågår). Et C -ikon vil blinke i displayet når et bilde tas.

Ta bilder i filmmodus

Merk at innstillinger for fotomodus ikke gjelder for bilder tatt i filmmodus, og at bilder kan tas selv når motivet ikke er i fokus. Bilder tas opp i JPEG-format av fin kvalitet med de dimensjonene som er valgt for filmrammestørrelse. Når Kontinuerlig er valgt for Utløsermodus (lagre bilde) i filmopptaksmenyen, varierer bildefremføringshastigheten mens opptaket er satt på pause med alternativet valgt for Bildestørrelse/bildefrekvens . Opptil 40 bilder kan tas med hver film.

Under fotografering

Flimmer, bånd eller forvrengning kan være synlig på skjermen og i bilder og filmer tatt under fluorescerende, kvikksølvdamp- eller natriumlamper eller med motiver som er i bevegelse, spesielt hvis kameraet panoreres horisontalt eller et objekt beveger seg horisontalt med høy hastighet gjennom rammen. Skvette kanter, fargekanter, moiré og lyse flekker kan også vises. Lyse områder eller bånd kan vises i enkelte områder av bildet med blinkende skilt og andre intermitterende lyskilder, eller hvis motivet er kort opplyst av en strobe eller en annen lyssterk, kortvarig lyskilde, mens støy (tilfeldig fordelte lyse piksler, tåke eller linjer) og uventede farger kan vises hvis du zoomer inn på visningen gjennom objektivet. Flimring kan oppstå når blenderåpning brukes under filmopptak.

Unngå å rette kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder. Unnlatelse av å følge denne forholdsregelen kan føre til skade på kameraets interne kretser.

Opptak av filmer

Opptaket avsluttes automatisk når maksimal lengde er nådd eller hvis objektivet fjernes, en annen modus velges, eller foto-/filmvelgeren dreies til C . Merk at den innebygde mikrofonen kan ta opp lyder fra kameraet eller objektivet under optisk vibrasjonsreduksjon, autofokus eller endringer i blenderåpning.