Standardinnstillingene for alternativene i kameramenyene er oppført nedenfor.

Avspillingsmeny Standarder

Alternativ Misligholde
Slett
Avspillingsmappe Alle
Visningsalternativer for avspilling
Fokuspunkt U
Eksponeringsinformasjon U
Høydepunkter U
RGB histogram U
Skytedata U
Oversikt U
Ingen (kun bilde) U
Bildeanmeldelse
Etter sletting Vis neste
Roter høyt
Lysbildefremvisning
Bildetype Stillbilder og filmer
Rammeintervall 2 s
Vurdering

Standarder for fotoopptaksmeny

Alternativ Misligholde
Tilbakestill fotoopptaksmenyen
Lagringsmappe
Gi nytt navn NZ_50
Velg mappe etter nummer 100
Filnavn DSC
Velg bildeområde DX (24×16)
Bildekvalitet JPEG vanlig
Bildestørrelse Stor
NEF (RAW)-opptak 14-bit
ISO-følsomhetsinnstillinger
ISO-følsomhet

h , q (unntatt 4 ): Auto

P , S , A , M : 100

Automatisk ISO-følsomhetskontroll
Maksimal følsomhet 51200
Maksimal følsomhet med c Samme som uten blits
Minimum lukkerhastighet Auto
hvit balanse Auto > Behold den generelle atmosfæren
Finjustering AB: 0, GM: 0
Velg fargetemperatur 5000 K
Forhåndsinnstilt manual d-1
Still inn bildekontroll Auto
Administrer bildekontroll
Farge rom sRGB
Aktiv D-Lighting Auto
Lang eksponering NR Av
Høy ISO NR Normal
Vignettkontroll Normal
Diffraksjonskompensasjon
Automatisk forvrengningskontroll
Flimmerreduksjonsfotografering Av
Måling Matrisemåling
Blitskontroll
Blitskontrollmodus (innebygd)/Blitskontrollmodus (eksternt) TTL
Alternativer for trådløs blits Av
Blitsmodus

b , k , p , n , f , V , T , 5 : Auto

o : Automatisk langsom synkronisering

s : Auto + reduksjon av røde øyne

U : Blink av

P , S , A , M : Utfyllingsblits

Blitskompensasjon 0,0
Frigjøringsmodus

m , f : Kontinuerlig H

Andre moduser: Enkeltbilde

Fokusmodus

U , 6 : Enkel AF

Andre moduser: Automatisk bytte av AF-modus

AF-områdemodus

n , g , 0 : Enkeltpunkts AF

m : Dynamisk AF

P , S , A , M , k , l , p , o , r , s , t , d , e , f , j , z , 4 , V , T , 5 , 7 , 1 , 2 , 3 : Auto- område AF

Optisk VR (Varierer med objektiv)
Automatisk bracketing
Automatisk bracketing sett AE bracketing
Antall skudd 0F
Øke 1.0
Multieksponering *
Multieksponeringsmodus Av
Antall skudd 2
Overleggsmodus Gjennomsnitt
Behold alle eksponeringer
Overleggsskyting
Velg første eksponering (NEF)
HDR (høyt dynamisk område)
HDR-modus Av
Eksponeringsforskjell Auto
Utjevning Normal
Lagre individuelle bilder (NEF) Av
Intervalltimerskyting
Velg startdag/tidspunkt
Intervall 1 minutt
Intervaller×skudd/intervall 0001×1
Eksponeringsutjevning Av
Stille fotografering Av
Intervallprioritet Av
Starter lagringsmappe
Ny mappe U
Tilbakestill filnummerering U
Time-lapse film
Intervall 5 s
Skytetid 25 minutter
Eksponeringsutjevning
Stille fotografering Av
Rammestørrelse/bildehastighet 1920×1080; 60p
Intervallprioritet Av
Stille fotografering Av

Tilbakestilling av fotoopptaksmeny er ikke tilgjengelig mens fotografering pågår.

Standarder for filmopptaksmeny

Alternativ Misligholde
Tilbakestill filmopptaksmenyen
Filnavn DSC
Rammestørrelse/bildehastighet 1920×1080; 60p
Filmkvalitet Normal
Filmfiltype MOV
ISO-følsomhetsinnstillinger
Maksimal følsomhet 25600
Auto ISO-kontroll (modus M)
ISO-følsomhet (modus M) 100
hvit balanse Samme som bildeinnstillinger
Finjustering AB: 0, GM: 0
Velg fargetemperatur 5000 K
Forhåndsinnstilt manual d-1
Still inn bildekontroll Samme som bildeinnstillinger
Administrer bildekontroll
Aktiv D-Lighting Av
Høy ISO NR Normal
Vignettkontroll Normal
Diffraksjonskompensasjon
Automatisk forvrengningskontroll
Reduksjon av flimmer Auto
Måling Matrisemåling
Utløsermodus (lagre ramme)

m , f : Kontinuerlig

Andre moduser: Enkeltbilde

Fokusmodus

b , P , S , A , M , h : Fulltids AF

q : Enkel AF

AF-områdemodus

n , g , 0 : Enkeltpunkts AF

m , f : Bredt område AF (S)

P , S , A , M , k , l , p , o , r , s , t , d , e , j , z , 4 , V , T , 5 , 7 , 1 , 2 , 3 : Autoområde AF

Optisk VR Samme som bildeinnstillinger
Elektronisk VR Av
Mikrofonfølsomhet Auto
Demper Deaktiver
Frekvensrespons Bred rekkevidde
Reduksjon av vindstøy Av

Custom Settings Menu Standards

Alternativ Misligholde
Tilbakestill egendefinerte innstillinger
a1 AF-C prioritetsvalg Fokus
a2 Automatisk AF-ansikts-/øyeregistrering Ansikts- og øyegjenkjenning på
a3 Fokuspunkter brukt Alle poeng
a4 AF-aktivering Lukker/AF-ON
a5 Fokuspunkt omsluttende Ingen innpakning
a6 Fokuspunktalternativer
Manuell fokusmodus
Dynamisk AF-assistent
a7 AF med lite lys
a8 Innebygd AF-hjelpelys
a9 Manuell fokusring i AF-modus Muliggjøre
b1 EV-trinn for eksponeringskontroll 1/3 trinn
b2 Enkel eksponeringskompensasjon Av
b3 Sentrumsvektet område ø 8 mm
b4 Finjuster optimal eksponering
Matrisemåling 0
Sentervektet måling 0
Spotmåling 0
Høydepunktert måling 0
c1 Utløserknapp AE-L Av
c2 Selvutløser
Selvutløserforsinkelse 10 s
Antall skudd 1
Intervall mellom skudd 0,5 s
c3 Forsinkelse for avslåing
Avspilling 10 s
Menyer 1 minutt
Bildeanmeldelse 4 s
Standby timer 30 s
d1 CL-modus opptakshastighet 3 fps
d2 Maks. kontinuerlig utgivelse 100
d3 Eksponeringsforsinkelsesmodus Av
d4 Lukker type Auto
d5 Begrens valgbart bildeområde
DX (24×16) M (kan ikke velges bort)
1:1 (16×16) M
16:9 (24×14) M
d6 Filnummersekvens
d7 Bruk innstillinger på live view
d8 Visning av rammenett Av
d9 Høydepunkter
Toppnivå Av
Høydepunktsfarge rød
d10 Se alt i kontinuerlig modus
e1 Flash-synkroniseringshastighet 1/200 s
e2 Blits lukkerhastighet 1/60 s
e3 Eksponeringskomp. for blits Hele rammen
e4 Auto c ISO-følsomhetskontroll Emne og bakgrunn
e5 Bracketing rekkefølge MTR > under > over
f1 Tilpass i menyen Still inn bildekontroll;
Hvit balanse;
Bildekvalitet;
Bildestørrelse;
Flash-modus;
Måling;
Wi-Fi-tilkobling;
Aktiv D-Lighting;
Frigjøringsmodus;
Optisk VR;
AF-områdemodus;
Fokusmodus
f2 Egendefinerte kontroller (opptak)
Fn1-knapp hvit balanse
Fn2-knapp Fokusmodus/AF-områdemodus
AE-L/AF-L-knapp AE/AF-lås
OK-knapp Velg midtfokuspunkt
Filmopptaksknapp Ingen
Objektiv Fn-knapp AE/AF-lås
Objektiv Fn2-knapp AF-ON
Linsekontrollring (Varierer med objektiv)
f3 Egendefinerte kontroller (avspilling)
AE-L/AF-L-knapp Beskytte
OK-knapp Zoom på/av
f4 Tilpass kommandohjul
Omvendt rotasjon

Eksponeringskompensasjon: U

Lukkerhastighet/blenderåpning: U

Bytt hoved/sub

Eksponeringsinnstilling: Av

Autofokusinnstilling: Av

Menyer og avspilling Av
Sub-dial ramme frem 10 rammer
f5 Slippknapp for å bruke skiven Nei
f6 Reversindikatorer
g1 Tilpass i menyen Still inn bildekontroll;
Hvit balanse;
Rammestørrelse og rate/bildekvalitet;
Mikrofonfølsomhet;
Reduksjon av vindstøy;
Måling;
Wi-Fi-tilkobling;
Aktiv D-Lighting;
Elektronisk VR;
Optisk VR;
AF-områdemodus;
Fokusmodus
g2 Egendefinerte kontroller
Fn1-knapp hvit balanse
Fn2-knapp Fokusmodus/AF-områdemodus
AE-L/AF-L-knapp AE/AF-lås
OK-knapp Velg midtfokuspunkt
Linsekontrollring (Varierer med objektiv)
g3 AF-hastighet 0
Når du skal søke Bestandig
g4 AF-sporingsfølsomhet 4
g5 Fremhev skjerm
Vis mønster Av
Fremhev skjermterskel 248

Standardinnstillinger for oppsettmeny

Alternativ Misligholde
Formater minnekortet
Lagre brukerinnstillinger
Tilbakestill brukerinnstillinger
Språk (Standard varierer med kjøpsland)
Tidssone og dato
Tidssone (Standard varierer med kjøpsland)
Dato og tid (Standard varierer med kjøpsland)
Datoformat (Standard varierer med kjøpsland)
Sommertid Av
Overvåk lysstyrken 0
Søkerens lysstyrke Auto
Søker fargebalanse AB: 0, GM: 0
Informasjonsdisplay Mørkt på lys
AF finjustere
AF-finjustering (på/av) Av
Lagret verdi
Misligholde 0
Liste lagrede verdier
Bilde Dust Off ref foto
Bildekommentar
Legg ved kommentar U
Opphavsrettsinformasjon
Legg ved informasjon om opphavsrett U
Alternativer for pip
Pip på/av
Volum 2
Tonehøyde Lav
Berøringskontroller
Aktiver/deaktiver berøringskontroller Muliggjøre
Avspilling på full skjerm Venstre V Høyre
Selvportrettmodus Muliggjøre
HDMI
Utgangsoppløsning Auto
Utgangsområde Auto
Visning av stedsdata
Flymodus Deaktiver
Koble til smartenhet
Sammenkobling (Bluetooth)
Velg å sende (Bluetooth)
Wi-Fi-tilkobling
Send mens du er fri
Koble til PC
Wi-Fi-tilkobling Deaktiver
Nettverksinnstillinger
Alternativer
MAC-adresse
Alternativer for trådløs fjernkontroll (ML-L7).
Trådløs fjerntilkobling Deaktiver
Lagre trådløs fjernkontroll
Slett trådløs fjernkontroll
Tilordne Fn1-knapp Samme som kamera K knapp
Tilordne Fn2-knapp Samme som kamera G knapp
Samsvarsmerking
Energisparing Muliggjøre
Spor tom utløserlås Utløser låst
Tilbakestill alle innstillinger
Fastvareversjon